INSTITUTI ALBANOLOGJIK - PRISHTINË

50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 1962-2012

0
 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 1 Prishtinë, 2014 1962-2012  BIBLIOGRAFI 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE INSTITUTI ALBANOLOGJIK  EMINE FATAHU - ABDIXHIKU   | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE Recensues: Dr....

BOTIMET E INSTITUTIT ALBANOLOGJIK 1968 – 2015

0
REVISTAT SHKENCORE 1968 1. Gjurmime albanologjike nr. 1, 1968 2. Gjurmime albanologjike nr. 2, 1968 1969 3. Gjurmime albanologjike nr. 1 dhe 2, 1969 1970 4. Gjurmime albanologjike nr.1 dhe 2, 1970 1971 Gjurmime albanologjike 1.     Seria e shkencave...

VEPRIMTARIA BOTUESE

0
Veprimtaria botuese e Institutit përfshin botimet e rregullta dhe ato të veçanta të Institutit. Botimet e rregullta, që janë organe të përhershme të Institutit,...