INSTITUTI ALBANOLOGJIK - PRISHTINË

Datë:Prej 06 deri 10.06.2022-Mbahet Java e Albanologjisë 13/2022

0
0001-Programi-Java-e-Albanologjise13-2002-IAP-Prishtine-2022-NORD-3.06.2022-1Download

05.05.2022: Vdes Prof. dr. Xheladin Shala

0
(3 gusht 1949 – 5 maj 2022) Sot, u nda prej nesh, nga gjiri ynë, prej familjes së tij, nga sho­kët e tij, punonjësi shumëvjeçar...

Datë:22.03.2022 – KONKURS RIZGJEDHJE-AVANCIM TË PUNONJËSVE SHKENCORË DHE TË HULUMTUESVE

0
Instituti Albanologjik i Prishtinës, shpall K O N K U R S RIZGJEDHJE-AVANCIM TË PUNONJËSVE SHKENCORË DHE TË HULUMTUESVE DEGA E HISTORISË - Një bashkëpunëtor i lartë shkencor...

Datë:06.01.2022 – KONKURS ZGJEDHJE, RIZGJEDHJE-AVANCIM TË PUNONJËSVE SHKENCORË DHE TË HULUMTUESVE

0
Instituti Albanologjik i Prishtinës, shpall K O N K U R S ZGJEDHJE, RIZGJEDHJE-AVANCIM TË PUNONJËSVE SHKENCORË DHE TË HULUMTUESVE DEGA E GJUHËSISËNjë bashkëpunëtor shkencor (rizgjedhje –...

Datë:24.12.2021-Korigjim Konkursi të spallur me datën 20.12.2021

0
Titulli i vendit të punës:Roje nate (1 pozitë) Konkur-per-RojeDownload

Datë: 20.12.2021 Konkurs

0
Titulli i vendit të punës:Roje nate (1 pozitë) rojeDownload

Datë:17-12-2021 KONKURS

0
1.Titulli i vendit të punës:Sekretar i Institutit Albanologjik (1 pozitë)(I jashtëm) 2. Titulli i vendit të punës: Përkthyes i gjuhë angleze (1 pozitë) (I jashtëm)...