Datë: 19.01.2023 Njoftim për shpallje të rrezulltateve të listës së ngusht