Njoftim 04.01.2023: Lista e kandidatëve të përgjedhur në listën e ngusht

Zyrtar i Sigurimit (1 pozitë)

Zyrtar Teknik I Mirëmbajtës (1 pozitë)