26.04.2022: Falënderim nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë për Institutin Albanologjik