Datë:17-12-2021 KONKURS

1.Titulli i vendit të punës:Sekretar i Institutit Albanologjik (1 pozitë)(I jashtëm)

2. Titulli i vendit të punës: Përkthyes i gjuhë angleze (1 pozitë) (I jashtëm)

3. Asistent administrativ (1 pozitë)(I mbrendshëm)

4. Punonjës teknik administrativ (1 pozitë)( I mbrendshëm)