Prof. dr. Leontina Gega-Musa

Leontina Gega-Musa është e lindur më 1963 në Shkup, ku kreu edhe shkollimin fillor, të mesëm dhe universitar. Në vitin 2003 mbrojti temën e magjistraturës “Përkimet e letërsisë gojore me poezinë e shkruar për fëmijë – Rexhep Hoxha, Vehbi Kikaj, Rifat Kukaj”, ndërsa në vitin 2009 mbrojti temën e doktoraturës “Poetika e gjëegjëzës”, në Universitetin e Prishtinës. Në Institutin Albanologjik, në Degën e Folklorit punon që nga vitit 1990. Me punën e saj kërkimoro shkencore në fokloristikë ka qenë e pranishme në në kongrese, konferenca, seminare, simpoziume e sesione ndërkombëtare e kombëtare, nga të cilat takime ka të publikuara edhe punimet shkencore.leontina_gm@hotmail.com