BOTIMET E INSTITUTIT ALBANOLOGJIK 1968 – 2015

REVISTAT SHKENCORE

1968

1. Gjurmime albanologjike nr. 1, 1968[1]

2. Gjurmime albanologjike nr. 2, 1968

1969

3. Gjurmime albanologjike nr. 1 dhe 2, 1969

1970

4. Gjurmime albanologjike nr.1 dhe 2, 1970

1971

Gjurmime albanologjike

1.     Seria e shkencave filologjike, I, 1971

2.     Seria e shkencave historike, I, 1971

3.     Folklor dhe etnologji, I, 1971

1972

Gjurmime albanologjike

4.    Seria e shkencave filologjike, II, 1972

5.     Seria e shkencave historike, II, 1972

6.     Folklor dhe etnologji, II, 1972

1973

Gjurmime albanologjike

7.    Seria e shkencave filologjike, III, 1973

8.    Seria e shkencave historike, III, 1973

9.    Folklor dhe etnologji, III, 1973

1974

Gjurmime albanologjike

10.  Seria e shkencave filologjike, IV, 1974

11.  Seria e shkencave historike, IV, 1974

12.  Folklor dhe etnologji, IV, 1974

1975

Gjurmime albanologjike

13.   Seria e shkencave filologjike, V, 1975

14.   Seria e shkencave historike, V, 1975

15.   Folklor dhe etnologji, V, 1975

1976

Gjurmime albanologjike

16.     Seria e shkencave filologjike, VI, 1976

17.     Seria e shkencave historike, VI, 1976

18.     Folklor dhe etnologji, VI, 1976

1977

Gjurmime albanologjike

19.    Seria e shkencave filologjike, VII, 1977

20.    Seria e shkencave historike, VII, 1974

21.    Folklor dhe etnologji, VII, 1974

1978

Gjurmime albanologjike

22.    Seria e shkencave filologjike, VIII, 1978

23.    Seria e shkencave historike, VIII, 1978

24.    folklor dhe etnologji, VIII, 1978

1979

Gjurmime albanologjike

25.     Seria e shkencave filologjike, IX, 1979

26.     Seria e shkencave historike, IX, 1979

27.     Folklor dhe etnologji, IX, 1979

1980

Gjurmime albanologjike

28.    Seria e shkencave filologjike, X, 1980

29.    Seria e shkencave historike, X, 1980

30.    Folklor dhe etnologji, X, 1980

1981

Gjurmime albanologjike

31.     Seria e shkencave filologjike, XI, 1981

32.     Seria e shkencave historike, XI, 1981

33.     Folklor dhe etnologji, XI, 1981

1982

Gjurmime albanologjike

34.    Seria e shkencave filologjike, XII, 1982

35.    Seria e shkencave historike, XII, 1982

36.    Folklor dhe etnologji, XII, 1982

1983

Gjurmime albanologjike

37.    Seria e shkencave filologjike, XIII, 1983

38.    Seria e shkencave historike, XIII, 1983

39.    Folklor dhe etnologji, XIII, 1983

GJUHA SHQIPE

1. Gjuha shqipe, 1, 1983

2. Gjuha shqipe, 2, 1983

3. Gjuha shqipe, 3, 1983

1984

Gjurmime albanologjike

40.    Seria e shkencave filologjike, 14, 1984

41.    Seria e shkencave historike, 14, 1984

42.    Folklor dhe etnologji, 14, 1984.

Recherches albanologiques 

1. Recherches albanologiques, 1, 1984

Gjuha shqipe

4. Gjuha shqipe, 1, 1984

5. Gjuha shqipe, 2, 1984

6. Gjuha shqipe, 3, 1984

1985

Gjurmime albanologjike

43.    Seria e shkencave filologjike, 15, 1985

44.    Seria e shkencave historike, 15, 1985

45.    Folklor dhe etnologji, 15, 1985

Recherches albanologiques

2. Recherches albanologiques, 1, 1985

Gjuha shqipe

7. Gjuha shqipe, 1, 1985

8. Gjuha shqipe, 2, 1985

9. Gjuha shqipe, 3, 1985

1986

Gjurmime albanologjike

46.    Seria e shkencave filologjike, 16, 1986

47.    Seria e shkencave historike, 16, 1986

48.    Folklor dhe etnologji, 16, 1986

Recherches albanologiques

3. Recherches albanologiques, 1, 1986

Gjuha shqipe

10. Gjuha shqipe, 1, 1986

11. Gjuha shqipe, 2, 1986

12. Gjuha shqipe, 3, 1986

1987

Gjurmime albanologjike

49.    Seria e shkencave filologjike, 17, 1987

50.    Seria e shkencave historike, 17, 1987

51.    Folklor dhe etnologji, 17, 1987

Recherches albanologiques

4. Recherches albanologiques, 1, 1987

Gjuha shqipe

13. Gjuha shqipe, 1, 1987

14. Gjuha shqipe, 2, 1987

15. Gjuha shqipe, 3, 1987

1988

Gjurmime albanologjike

52.    Seria e shkencave filologjike, 18, 1988

53.    Seria e shkencave historike, 18, 1988

54.    Folklor dhe etnologji, 18, 1988

Gjuha shqipe

16. Gjuha shqipe, 1, 1988

17. Gjuha shqipe, 2, 1988

18. Gjuha shqipe, 3, 1988

1989

Gjurmime albanologjike

55.    Seria e shkencave filologjike, 19, 1989

56.    Seria e shkencave historike, 19, 1989

57.    Folklor dhe etnologji, 19, 1989

Gjuha shqipe

19. Gjuha shqipe, 1, 1989

20. Gjuha shqipe, 2, 1989

21. Gjuha shqipe, 3, 1989

1990

Gjurmime albanologjike

58.    Seria e shkencave filologjike, 20, 1990

59.    Seria e shkencave historike, 20, 1990

60.    Folklor dhe etnologji, 20, 1990

Gjuha shqipe

22. Gjuha shqipe, 1, 1990

1991

Gjurmime albanologjike

61.    Seria e shkencave filologjike, 21, 1991

62.    Seria e shkencave historike, 21, 1991

63.    Folklor dhe etnologji, 21, 1991

1992

Gjurmime albanologjike

64.    Seria e shkencave filologjike, 22, 1992

65.    Seria e shkencave historike, 22, 1992

66.    Folklor dhe etnologji, 22, 1921

1993

Gjurmime albanologjike

67.    Seria e shkencave filologjike, 23, 1993

68.    Seria e shkencave historike, 23, 1993

69.    Folklor dhe etnologji, 23, 1993

1994

Gjurmime albanologjike

70.    Seria e shkencave filologjike, 24, 1994

71.    Seria e shkencave historike, 24, 1994

72.    Folklor dhe etnologji, 24, 1994

1995

Gjurmime albanologjike

73.    Seria e shkencave filologjike, 25, 1995

74.    Seria e shkencave historike, 25, 1995

75.    Folklor dhe etnologji, 25, 1995

1996

Gjurmime albanologjike

76.    Seria e shkencave filologjike, 26, 1996

77.    Seria e shkencave historike, 26, 1996

78.    Folklor dhe etnologji, 26, 1996

1997

Gjurmime albanologjike

79.    Seria e shkencave filologjike, 27, 1997

80.    Seria e shkencave historike, 27, 1997

81.    Folklor dhe etnologji, 27, 1997

 Gjuha shqipe

23. Gjuha shqipe, 1, 1997

1998

Gjurmime albanologjike

82.    Seria e shkencave filologjike, 28-29/1998-1999

83.    Seria e shkencave historike, 28-29/1998-1999

84.    Folklor dhe etnologji, 28-29/1998-1999

Gjuha shqipe

24. Gjuha shqipe, 1, 1998

25. Gjuha shqipe, 2, 1998

2000

Gjurmime albanologjike

85.    Seria e shkencave filologjike, 30-31/2000-2001

86.    Seria e shkencave historike, 30-2000

87.    Folklor dhe etnologji, 30-2000

Gjuha shqipe

26. Gjuha shqipe, 1-2/2000

2002

Gjurmime albanologjike

88.    Seria e shkencave historike, 31-32/2001-2002

89.    Folklor dhe etnologji, 31-2001

Gjuha shqipe

27. Gjuha shqipe, 1-2/2001

28. Gjuha shqipe, 1-2/2002

2003

Gjurmime albanologjike

90.    Seria e shkencave filologjike, 32-33/2002-2003

91.     Folklor dhe etnologji, 32-2002

Gjuha shqipe

29. Gjuha shqipe, 1-2/2003

2004

Gjurmime albanologjike

92.    Seria e shkencave historike, 33-34/2003-2004

93.    Folklor dhe etnologji, 33-34/2003-2004

Gjuha shqipe

30. Gjuha shqipe, 1, 2004

31. Gjuha shqipe, 2, 2004

32. Gjuha shqipe, 3, 2004

2005

Gjurmime albanologjike

94.   Seria e shkencave historike, 35-2005

Gjuha shqipe

33. Gjuha shqipe, 1, 2005

34. Gjuha shqipe, 2, 2005

35. Gjuha shqipe, 3, 2005

2006

Gjurmime albanologjike

95.    Folklor dhe etnologji, 35/2005

96.    Seria e shkencave filologjike, 34-35/2004-2005

Gjuha shqipe

36. Gjuha shqipe 1, 2006

37. Gjuha shqipe 2, 2006

38. Gjuha shqipe 3, 2006

2007

Gjurmime albanologjike

97.    Seria e shkencave historike, 36/2006

98.    Folklor dhe etnologji, 36/2006

99.    Seria e shkencave filologjike, 36/2006

Gjuha shqipe

39. Gjuha shqipe 1, 2007

40. Gjuha shqipe 2, 2007

41. Gjuha shqipe 3, 2007

2008

Gjurmime albanologjike

100.  Seria e shkencave filologjike, 37/2007

101.    Seria e shkencave historike, 37/2007

102.  Folklor dhe etnologji, 37/2007

Gjuha shqipe

42. Gjuha shqipe 1, 2008

43. Gjuha shqipe 2, 2008

44. Gjuha shqipe 3, 2008

2009

Gjurmime albanologjike

103.  Folklor dhe etnologji, 38/2008

104.  Seria e shkencave filologjike, 38/2008

105.  Seria e shkencave historike, 38/2008

Gjuha shqipe

45. Gjuha shqipe 1, 2009

46. Gjuha shqipe 2, 2009

47. Gjuha shqipe 3, 2009

2010

Gjurmime albanologjike

106.  Folklor dhe etnologji, 39/2009

107.  Seria e shkencave filologjike, 39/2009

108.  Seria e shkencave historike, 39/2009

Gjuha shqipe

48. Gjuha shqipe 1, 2010

49. Gjuha shqipe 2, 2010

50. Gjuha shqipe 3, 2010

2011

Gjurmime albanologjike

109.  Folklor dhe etnologji, 40/2010

110.  Seria e shkencave filologjike, 40/2010

111.  Seria e shkencave historike, 40/2010

Gjuha shqipe

51. Gjuha shqipe 1, 2011

52. Gjuha shqipe 2, 2011

53. Gjuha shqipe 3, 2011

Albanologji 2011

1.  Albanologji 1/2010, vëllimi I

2.  Albanologji 1/2010, vëllimi II

2012

Gjurmime albanologjike

112.   Folklor dhe etnologji, 41-42/2011-2012

113.   Seria e shkencave filologjike, 41-42/2011-2012

114.   Seria e shkencave historike, 41-42/2011-2012

Gjuha shqipe

54. Gjuha shqipe 1, 2012

55. Gjuha shqipe 2, 2012

56. Gjuha shqipe 3, 2012

Albanologji

3.  Albanologji 2/2011, vëllimi I

4.  Albanologji 2/2011, vëllimi II

2013

Gjurmime albanologjike

115.   Folklor dhe etnologji, 43/2013

116.   Seria e shkencave filologjike, 43/2013

117.   Seria e shkencave historike, 43/2013

Gjuha shqipe 

57. Gjuha shqipe 1, 2013

58. Gjuha shqipe 2, 2013

59. Gjuha shqipe 3, 2013

Albanologji 

5.  Albanologji 3/2012, vëllimi I

6.  Albanologji 3/2012, vëllimi II

2014

Gjurmime albanologjike

118.   Folklor dhe etnologji, 44/2014

119.   Seria e shkencave filologjike, 44/2014

120.   Seria e shkencave historike, 44/2014

Gjuha shqipe 

60. Gjuha shqipe 1, 2014

61. Gjuha shqipe 2, 2014

62. Gjuha shqipe 3, 2014

Albanologji 

7.  Albanologji 4/2013, vëllimi I

8.  Albanologji 4/2013, vëllimi II

2015

Gjurmime albanologjike

121.   Folklor dhe etnologji, 45/2015

122.   Seria e shkencave filologjike, 45/2015

123.   Seria e shkencave historike, 45/2015

Albanological researches

5. Albanological researches 1, Prishtinë 2015.

Gjuha shqipe 

63. Gjuha shqipe 1, 2015

64. Gjuha shqipe 2, 2015

65. Gjuha shqipe 3, 2015

Albanologji 

9.  Albanologji 5/2014, vëllimi I

10.  Albanologji 5/2014, vëllimi II

BOTIMET E VEÇANTA

1968

GJUHËSI

1. Grup autorësh,                                                                                                                    

Rregullat e drejtshkrimit të shqipes (Projekt), 1968

1969

GJUHËSI

2. Grup autorësh,                                                                                                                        

Arhiv za arbanasku starinu, jezik i etnologiju, I,II, III< IV, 1969,1971

HISTORI

3. Simpoziumi mbi Skënderbeun, 1969

1972

LETËRSI

4. Dr. Rexhep Qosja,                                                                                                                  

Asdreni-jeta dhe vepra e tij, 1972

1974

GJUHËSI

5. Grup autorësh,                                                                                                                           

Fjalor serbokroatisht – shqip, 1974, 1986, 1989

6. Grup autorësh,                                                                                                                     

Kongresi i drejtshkrimit të gjuhës shqipe, 1974

FOLKLOR

7. Anton Çetta,                                                                                                                          

Këngë kreshnike, I, 1974

8. Anton Çetta,                                                                                                                                       

Balada dhe legjenda, 1974

1975

LETËRSI

9. Dr. Rexhep Qosja,                                                                                                           

Shkrimtarë dhe periudha, 1975

1976

LETËRSI

10. Mr. I. Shema, Dr. I. Rugova,                                                                                      

  Bibliografia e kritikës letrare shqipe (1944/74), 1976

1978

GJUHËSI

11. Grup autorësh,                                                                                                                       

Studime gjuhësore, I, 1978

 FOLKLOR

12. Dr. Sh. Pllana, Mr. Rr. Berisha, Mr. Sadri Fetiu,                                                               

Këngë popullore të Rilindjes Kombëtare, 1978

1979

GJUHËSI

13. Dr. Fadil Sulejmani,                                                                                                                            

E mbsuame e krështerë e Lekë Matrangës, 1979

14. Grup autorësh,                                                                                                                         

Onomastika e Kosovës, 1979

15. Dr. Shefki Sejdiu,                                                                                                           

Fitonomia shqipe e Kosovës, 1979

LETËRSI

16. Dr. Rexhep Qosja,                                                                                                                    

 Prej tipologjisë deri te periodizimi, 1979

FOLKLOR

17. Anton Çetta,                                                                                                                             

Përralla I,1979.

18. Mr. M. Mustafa, Dr. Rr. Berisha,                                                                                          

Këngë dashurie I, 1979

19. Dr. Rexhep Munishi, 

Këndimi i femrave të Podgurit, 1979.

ETNOLOGJI

20. Dr. Mark Krasniqi,                                                                                                               

Gjurmë e gjurmime, 1979.

1980

GJUHËSI

21. Grup autorësh,                                                                                                                      

Çështje të normës letrare, 1980.

LETËRSI

22. Dr. Rexhep Qosja,                                                                                                       

Morfologjia e një fushate, 1980.

FOLKLOR

23. A. Çetta, Dr. A. Berisha,                                                                                                    

Këngë dasme I, 1980

1982

GJUHËSI

24. Grup autorësh,                                                                                                                           

Fjalor fjalësh e shprehjes popullore, 1982

FOLKLOR

25. Anton Çetta,                                                                                                                          

Përralla, II, 1982

26. Dr. Fazli Syla,                                                                                                                        

Poezia popullore shqiptare e kaçakëve, 1982

27. Dr. Nuhi Vinca,                                                                                                                          

Këngë të ndryshme popullore, 1982

28. Mr. Sadri Fetiu,                                                                                                               

Ninulla,1982

ETNOLOGJI

29. Dr. Drita Statovci,                                                                                                                

Zhvillimi historik i zejtarisë dhe rëndësia e saj bashkëkohore për strukturën ekonomiko-shoqërore të KSA të Kosovës, 1982

1983

GJUHËSI

30. Grup autorësh,                                                                                                                    

Probleme aktuale të kulturës së gjuhës shqipe, 1983

31. Dr. Rexhep Doçi,                                                                                                             

Antroponomia e Llapushës, 1983

FOLKLOR

32. Mr. Sadri Fetiu,                                                                                                                    

Këngë dhe lojëra të fëmijëve, 1983

LETËRSI

33. Dr. Rexhep Qosja,                                                                                                         

Nocione të reja albanologjike, 1983

ETNOLOGJI

34. Grup autorësh,                                                                                                             

Trashëgimia dhe transformimi i kulturës popullore, 1983

HISTORI

35. Mr. Sadullah Brestovci,                                                                                             

Marrëdhëniet shqiptaro-serbe-malazeze (1830-1878), 1983

1984

FOLKLOR

36. A. Çetta, A. Berisha,                                                                                                              

Këngë dasme, II, 1984

LETËRSI

37. Grup autorësh,                                                                                                                     

Fan S. Noli, në 100 vjetorin e lindjes (1882-1982), 1984

38. Dr. Sefedin Fetiu,                                                                                                                  

Vepra e Migjenit dhe kritika e saj, 1984

1985

GJUHËSI

39. Mr. Ibrahim Goçi,                                                                                                              

Antonimet e gjuhës shqipe, 1985

40. Mehmet Halimi,                                                                                                                 

Kërkime dialektologjike, 1985

41. Mr. Shefkije Islamaj,                                                                                                               

Çështje të sinonimisë së gjuhës shqipe, 1985

LETËRSI

42. Dr. Bajram Krasniqi,                                                                                                            

Poetika e romanit historik shqiptar, 1985

1986

GJUHËSI

43. Dr. Hajrullah Gorani,                                                                                                            

Fjalor i termave dhe i shprehjeve ekonomike serbokroatisht-shqip, 1986

FOLKLOR

44. Dr. Rrustem Berisha,                                                                                                             

Stili dhe figuracioni i poezisë popullore shqiptare, 1986

LETËRSI

45. Dr. Ibrahim Rugova,                                                                                                                

Kahe dhe premisa të kritikës letrare shqiptare 1504-1983, 1986

HISTORI

46. Dr. Shukri Rrahimi,                                                                                                          

Gjurmime historike të Rilindjes Kombëtare, 1986

47. Dr. Zekeria Cana,                                                                                               

Socialdemokracia serbe dhe çështja shqiptare 1903-1914, 1986

1987

GJUHËSI

48. Grup autorësh,                                                                                                                     

Çështje të studimeve albanologjike, I dhe II, 1987

49. Grup autorësh,                                                                                                                     

Njëzet vjet të Institutit Albanologjik, 1987

50. Dr. Pajazit Nushi,                                                                                                                    

Fjalor i psikologjisë, 1987

51. Mr. Ragip Mulaku,                                                                                                               

Sistemi foljor në gjuhën e shkrimtarëve të vjetër veriorë, 1987

FOLKLOR

52. Dr. Adem Zejnullahu,                                                                                                     

Krijimtaria gojore dhe proza e shkruar shqiptare në Jugosllavi, 1987

53. A. Çetta, Dr. Fazli Syla, Dr. A. Berisha,                                                                            

Anekdota, I,1987.

54. A. Çetta, Dr. A. Berisha, 

Vajtime, gjëmë dhe elegji, 1987.

55. Mr. Myzafere Mustafa,                                                                                                      

Kallëzime I,1987

56. Dr. Rexhep Munishi,                                                                                                            

Këngët malësorçe shqiptare, 1987

57. Dr. Rr. Berisha, Mr. M. Mustafa,                                                                                         

Këngë dashurie II, 1987.

58. Dr. Sadri Fetiu,                                                                                                                               

Poetika e baladës popullore shqiptare, 1987

HISTORI

59. Mr. Flamur Hadri,                                                                                                                     

Gjergj Kastrioti-Skënderbeu dhe epoka e tij në historiografinë shqiptare,1987.

1988

GJUHËSI

60. Grup autorësh,                                                                                                                    

Gjendja e terminologjisë shqipe në Jugosllavi, 1988

61. Grup autorësh,                                                                                                                       

Fjalor i fjalëve të huaja, 1988

62. Dr. Pajazit Nushi,                                                                                                                

Sistemi i grafisë së tingujve të shqipes dhe vetitë perceptive e përmasat e lexueshmërisë së shkronjave të alfabetit të gjuhës shqipe, 1988

63. Dr. Shaqir Berani,                                                                                                                  

Gjuha e Josif Bagerit, 1988

FOLKLOR

64. A. Çetta, Dr. Fazli Syla, Dr. A. Berisha,                                                                       

Anekdota, II,1988

65. Dr. Rexhep Munishi,                                                                                                 

Krijimtaria korale shqipe në Jugosllavi, 1988

LETËRSI

66. Dr. Kajtaz Rrecaj,                                                                                                          

Krijimtaria letrare e Haki Stërmillit, 1988

67. Dr. Resmije Kryeziu,                                                                                                       

Personazhi i gruas në letërsinë shqipe mes dy luftërash, 1988

ETNOLOGJI

68. Dr. Drita Halimi – Statovci,                                                                                              

Kërkime etnografike, 1988

1989

GJUHËSI

69. Grup autorësh,                                                                                                                     

Studime gjuhësore II, 1989

FOLKLOR

70. Dr. Nuhi Vinca,                                                                                                                        

Lirika popullore shqiptare e dashurisë, 1989

HISTORI

71. Dr. Muhamet Pirraku,                                                                                                            

Kultura Kombëtare Shqiptare deri në Lidhjen e Prizrenit, 1989

1990

GJUHËSI

72. Dr. Qemal Murati,                                                                                                             

Elemente të shqipes në gjuhët sllave jugore, 1990

73. Dr. Rexhep Doçi,                                                                                                     

Antroponomia e shqiptarëve të Kosovës I, 1990

LETËRSI

74. Dr. Ymer Jaka,                                                                                                              

Skënderbeu në letërsinë frënge, 1990.

ETNOLOGJI

75. Grup autorësh,                                                                                                                   

Studimi etnografik i ndryshimeve bashkëkohore në kulturën popullore shqiptare, 1990

HISTORI

76. Dr. Shkëlzen Raça,                                                                                                    

Marrëdhëniet shqiptaro greke, 1829-1881, 1990

77. Dr. Xheladin Shala,                                                    

Marrëdhëniet shqiptaro-serbe, 1912-1918, 1990

78. Dr. Zekeria Cana,                                                                   

Populli shqiptar në kapërcyell të shekullit XX, 1990

79. Dr. Bedrush Shehu,                                                                

Çështja shqiptare në vitet ’30 të shekullit XIX, 1990

1991

FOLKLOR

80. Dr. Rr. Berisha, Dr. Sadri Fetiu, Dr. Adem Zejnullahu, 

Këngë kreshnike II,1991

1992

LETËRSI

81. Dr. Sefedin Fetiu,                                                                   

Poetika e romanit shqiptar (1952 – 1977), 1992

82. Akademik Rexhep Qosja,                                                 

Strategjia e bashkimit shqiptar, 1992

1993

GJUHËSI

83. Mr. Mehmet Halimi, Vështrime gjuhësore, 1993

FOLKLOR

84. A. Çetta, Dr. Fazli Syla, Mr. M. Mustafa, Dr. A. Berisha, 

Këngë kreshnike III, 1993

HISTORI

85. Dr. Muhamet Pirraku,                                                              

Kalvari i shqiptarisë së Kosovës – Tivari, 1993

1994

GJUHËSI

86. Dr. Rexhep Doçi,                                                                        

Iliro-shqiptarët dhe serbët në Kosovë sipas onomastikës, 1994

LETËRSI

87. Dr. Emin Kabashi,                                                                

Poetika e poemave të Jeronim de Radës, 1994

88. Akademik Rexhep Qosja,                                                         

Çështja shqiptare – historia dhe politika, 1994

89. Dr. Sefedin Fetiu,                                                               

Alternativa e kuptimit, 1994

HISTORI

90. Dr. Sabit Uka,                                                                        

Vendosja dhe pozita e shqiptarëve në Kosovë 1878-1912, I, 1994

91. Dr. Sabit Uka,                                                                         

Vendosja dhe pozita e shqiptarëve në Kosovë 1878-1912, II, 1994

1995

FOLKLOR

92. Anton Çetta,                                                                               

Nga folklori ynë III : Pleqëni dhe tregime etnografike, 1995

93. Dr. Faik Shkodra,                                                                  

Përkime midis poezisë popullore dhe poezisë së shkruar shqipe, 1995

HISTORI

94. Dr. Flamur Hadri,                                                                     

Gjergj Kastrioti Skënderbeu, 1995

95. Dr. Muhamet Tërnava,                                                          

Popullsia e Kosovës gjatë shekujve XIV-XVI, 1995

1996

GJUHËSI

96. Dr. Abdullah Zymberi,                                                          

Leksiku bujqësor e blegtoral i të folmeve shqipe të Malit të Zi (Monografi), 1996

97. Mr. Adem Hajdaraj,                                                                         

E folmja e Rugovës: morfologjia dhe sintaksa, 1996

98. Dr. Engjëll Sedaj,                                                                

Etnonimi arbëresh – shqiptar (Kontribut për autoktoninë e shqiptarëve), 1996.

99. Mr. Mehmet Halimi,                                                             

Çështje fjalëformimi në gjuhën shqipe, 1996

100. Mr. Mehmet Ahmetaj,                                                             

Fjalor i të folmeve shqiptare në Mal të Zi, 1996

FOLKLOR

101. Dr. Adem Zejnullahu,                                                                  

Disa venerime për poezinë popullore, 1996

LETËRSI

102. Dr. Bajram Krasniqi,                                                      

Inteligjencia, letërsia dhe realiteti, 1996

103. Akademik Rexhep Qosja,                                                  

Ligjërime paravajtëse, 1996

HISTORI

104. Mr. Naser Ferri,                                                                   

Statusi shoqëroro-ekonomik i të liruarve në provincën romake Moesia Superior, 1996

105. Grup autorësh,                                                                   

Shqiptarët në rrjedhat ballkanike – materiale të sesionit shkencor. mbajtur më 17 dhe 18 qershor1992, 1996

1997

FOLKLOR

106. Mr. Jahir Ahmeti,                                                                  

Poezia popullore e fëmijëve, 1997

107. Rizah Bllaca, Këngë popullore I,                                                  

Përgat.Dr. Rrustem Berisha, Dr. Sadri Fetiu, Mr. Jahir Ahmeti, 1997

108. Rizah Bllaca, Këngë popullore II,                                          

Përgat. Dr. Rrustem Berisha, Dr. Sadri Fetiu, Mr. Jahir Ahmeti, 1997

109. Dr. Rexhep Munishi,                                                        

Probleme etnomuzikologjike, 1997

110. Zymer Ujkan Neziri,                                                                 

Epika legjendare e Rugovës, V, Këngë kreshnike dhe balada, Lahutari Haxhi Metaj – Nilaj, 1997

LETËRSI

111. Dr. Emin Kabashi,                                                              

Lasgush Poradeci : Jeta dhe vepra, 1997

112. Dr. Emin Kabashi,                                                            

Mendësia shqiptare, 1997

113. Grup autorësh,                                                                      

Letërsia shqipe dhe mërgimi – Punime nga sesioni shkencor i mbajtur në Prishtinë, më 24 dhe 25 janar 1991, 1997

114. Grup autorësh,                                                                         

 Faik Konica – jeta dhe vepra (Përmbledhje punimesh nga sesioni shkencor), 1997

ETNOLOGJI

115. Dr. Drita Halimi – Statovci,                                                

Etnologjia flet, 1997.

HISTORI

116. Dr. Zekeria Cana,                                                              

Gjenocidi i Malit të Zi mbi popullin shqiptar 1912-1913: (Dokumente), 1997

117. Dr. Daut Bislimi,                                                              

Formacionet politiko – ushtarake në Kosovë 1941 – 1945, 1997

118. Mr. Lulëzim Lajçi,                                                                 

Shkodra në shekullin XV, 1997

119. Mr. Lush Culaj,                                                                   

Komiteti Mbrojtja Kombëtare e Kosovës 1918-1924, 1997

BIBLIOGRAFI

120. Emine Fetahu-Abdixhiku,                                                         

Bibliografia e Gjurmimeve albanologjike 1962-1996, 1997

PËRVJETOR

121. Tridhjetë vjet të Institutit Albanologjik (1967-1997), 1997

1998

GJUHËSI

122. Dr. Ragip Mulaku,                                                              

Parashtesat e prapashtesat e gjuhës shqipe në shkrime të vjetra (shek. XV – XVIII), 1998

FOLKLOR

123. Dr. Fazli Syla,                                                                          

Çështje të folklorit shqiptar, 1998

124. Dr. Mehmet Rukiqi,                                                             

Krijues dhe bartës të tregimeve popullore në Drenicë, 1998

125. Dr. Rrustem Berisha,                                                                

Kënga art dhe histori, 1998

126. Grup autorësh,                                                                    

Rëndësia e veprës së Gustav Majerit për studimet albanologjike : Sesion shkencor kushtuar 100-vjetorit të botimit të këngës kreshnike shqiptare, Prishtinë, më 15.XII.1997, 1998

LETËRSI

127. Mr. Fadil Grajçevci,                                                               

“Historia e Skënderbeut” e Marin Barletit dhe kultura shqiptare në shkekullin XV , 1998

HISTORI

128. Dr. Flamur Hadri,                                                          

Skënderbeu në historiografinë evropiane, 1998

129. Dr. Muhamet Pirraku,                                                            

Lëvizja Gjithëpopullore Shqiptare për Faljen e Gjaqeve 1990-1992 (Kronikë), 1998

1999

FOLKLOR

130. Pajtimi i gjaqeve 1990-1991,                                                       

Përgatitur nga: Prof. Anton Çetta, kryeredaktor, Dr. Zymer Neziri, sekretar, Ass. Myrvete Dreshaj-Baliu; Dr. Sadri Fetiu, Mr. Mehmet Halimi, 1999

2000

GJUHËSI

131. Dr. Bahtiar Kryeziu,                                                      

Onomastika e Hashanisë, 2000

132. Dr. Shefkije Islamaj,                                                               

Gjuha e Jakov Xoxës – Veçori leksiko-semantike dhe stilistike, 2000

FOLKLOR

133. Anton Çetta,                                                                               

Nga folklori ynë IV , 2000

134. Dr. Sadri Fetiu,                                                                     

Balada popullore shqiptare: Aspekte krahasimtare, 2000

LETËRSI

135. Mr. Hysen Matoshi,                                                                

Poezia e Lasgush Poradecit në kontekstin e poezisë evropiane, 2000

ETNOLOGJI

136. Kadri Halimi,                                                                     

Trajtime dhe studime etnologjike, 2000

2001

GJUHËSI

137. Dr. Zenun Gjocaj,                                                               

Struktura leksiko-semantike e stilistike e frazeologjisë shqipe, 2001

FOLKLOR

138. Anton Çetta,                                                                                

Nga folklori ynë V, 2001

HISTORI

139. Dr. Ymer Jaka,                                                               

Skënderbeu në historiografinë frënge, 2001

2002

GJUHËSI

140. Dr. Mehmet Ahmetaj,

E folmja e Plavës dhe e Gucisë, 2002

HISTORI

141. Grup autorësh,                                                                         

Dritë e re për Kryetarin e Parë të Shqipërisë Etnike : Tribunë shkencore. Në 115-vjetorin e martirizimit të Ymer Prizrenit 12 qershor 1887-12 qershor 2002, 2002

2003

GJUHËSI

142. Grup autorësh,                                                                             

Eqrem Çabej – “Rëndësia e veprës së Prof. Eqrem Çabejt për studimet albanologjike” Sesion shkncor kushtuar 90 -vjetorit të lindjes, më 25-26 dhjetor 1998, 2003

143. Hajro Ulqinaku,                                                                     

Glosar (Fjalorth i detarisë i të folmes së Ulqinit), 2003

FOLKLOR

144. Dr. Myzafere Mustafa,                                                     

Përralla shqiptare – poetika dhe mitikja, 2003

ETNOLOGJI

145. Dr. Ukë Xhemaj,                                                           

Etnokultura shqiptare në Podgur (Monografi etnologjike), 2003

HISTORI

146. Dr. Exhlale Dobruna-Salihu,                                            

Plastika dekorative dhe figurative e gurit në Dardani gjatë kohës romake sepulkrale dhe e kultit 1, 2003

2004

GJUHËSI

147. Dr. Shefkije Islamaj,                                                                   

Gjuha, ligjërimi dhe fjala, 2004

148. Dr. Qemal Murati,                                                          

Standardi gjuhësor dhe kultura e shprehjes, 2004

FOLKLOR

149. Dr. Ali Ahmeti,                                                                  

Letërsia gojore e Krahinës së Plavës dhe të Gucisë, 2004

150. Mr. Leontina Gega,                                                           

Përkimet e letërsisë gojore me poezinë e shkruar për fëmijë. Rexhep Hoxha, Vehbi Kikaj, Rifat Kukaj, 2004

151. Mr. Arbnora Dushi,                                                          

Elemente të epikës gojore në prozën e Ismail Kadaresë, 2004

152. Dr. Zymer Neziri,                                                                  

Poetika e krahasimit, 2004

LETËRSI

153. Akademik Rexhep Qosja,                                                               

Tri mënyra të shkrimit shqip, 2004

HISTORI

154. Dr. Lush Culaj,                                                                  

Shqipëria dhe problemi kombëtar 1918-1928, 2004

155. Dr. Shkëlzen Raça,                                                                

Shtegtimet dhe ngulimet e shqiptarëve në Greqi shek. XIII-XVI, 2004

PËRVJETOR

156. 50 vjet studime albanologjike. Simpozium shkencor mbajtur më 18 e 19 dhjetor 2003, 2004

BIBLIOGRAFI

157. Emine Fetahu-Abdixhiku,                                            

Bibliografia e botimeve të veçanta të Institutit Albanologjik të Prishtinë 1953-2003, 2004

2005

GJUHËSI

158. Dr. Latif Mulaku,                                                                        

E folmja e Shalës së Bajgorës, 2005

159. Dr. Ragip Mulaku,                                                      

Hulumtime dialektologjike dhe onomastike, 2005

160. Dr. Qemal Murati,                                                              

Trajtesa albanologjike, 2005

161. Dr. Naser Pajaziti,                                                                         

E folmja e Opojës, 2005

162. Dr. Rexhep Doçi,                                                        

Onomastika e Drenicës I, 2005

FOLKLOR

163. Dr. Adem Zejnullahu,                                                   

Hulumtime në letërsinë popullore, 2005

164. Dr. Myzafere Mustafa,                                                        

Proza gojore : teksti dhe konteksti, 2005

LETËRSI

165. Dr. Emin Kabashi,                                                           

Iluzionet, kultura, atdheu, 2005

166. Dr.Hysen Matoshi,                                                          

Shpalime letrare,2005

167. Mr. Arben Hoxha,                                                               

Poetika e prozës së Ernest Koliqit, 2005

ETNOLOGJI

168. Dr. Ukë Xhemaj,                                                            

Shtresime kulturore, 2005

HISTORI

169. Dr. Exhlale Dobruna-Salihu,                                               

Plastika dekorative dhe figurative e gurit në Dardani gjatë kohës romake sepulkrale dhe e kultit 2, 2005

170. Dr. Lush Culaj,                                                                 

Shqiptarët në gjysmën e parë të shek. XX, 2005

BIBLIOGRAFI

171. Dr. Begzad Baliu,                                                                           

Vepra bibliografike e profesor Jup Kastratit, 2005

2006

GJUHËSI

172. Dr. Mehmet Ahmetaj,                                                                     

Efolmja e Anës së Malit, 2006

173. Bajram Mehmetaj,                                                                           

E folmja e Deçanit me rrethinë, 2006

174. Prof. Dr. Tafil Kelmendi,                                                   

Kështjellat e sintaksës, 2006

175. Prof. Dr. Bahtijar Kryeziu,                                                 

Fjalor onomastik i Malësisë së Bujanocit

176. Prof. Dr. Rexhep Doçi,                                             

Onomastikë ilire-shqiptare në Ballkan, 2006

LETËRSI

177. Akad. Rexhep Qosja,                                                                

Prej letërsisë romantike deri te letërsia moderne, 2006

FOLKLOR

178. Dr. Rrustem Berisha,                                                  

Komunikime artistike të këngës popullore, 2006

179. Dr. Bahri Brisku,                                                                       

Deti dhe detarët në letërsinë popullore shqiptare, 2006

180. Dr. Zymer Neziri,                                                                    

Studime për folklorin I, 2006

HISTORI

181. Dr. Zekeria Cana

Politika e Serbisë kundrejt çështjes shqiptare 1903 – 1913, 2006

82. Dr. Xheladin Shala

Çështja shqiptare dhe diplomacia serbe 1912 – 1913, 2006

183. Dr. Lulëzim Lajçi,

Studime historike 1,  2006

BIBLIOGRAFI

184. Dr. Daut Bislimi,

Bibliografi e punimeve historike të publikuara në Kosovë gjatë viteve 1946-1998, 2006

2007

GJUHËSI

185. Frang Bardhi – 400 vjetori i lindjes

(punimet nga Sesioni i mbajtur më 2006), 2007

LETËRSI

186. Krijimtaria shkencore dhe letrare e Rexhep Qosjes

(punimet nga Sesioni i mbajtur më 2006), 2007

FOLKLOR

187. Tradita kulturore e Hasit

(punimet nga Sesioni i mbajtur më 2005), 2007

188. Dr. Sadri Fetiu, Dr. Fazli Syla, Dr. Rrustem Berisha, Dr. Adem Zejnullahu, Dr. Jahir Ahmeti,

Këngë popullore historike I, 2007

189. Dr. Rrustem Berisha, Dr. Sadri Fetiu, Dr. Fazli Syla, Dr. Adem Zejnullahu, Mr. Jahir Ahmeti,

Këngë popullore historike II, 2007

190. Dr. Fazli Syla, Dr. Sadri Fetiu, Dr. Rrustem Berisha, Dr. Adem Zejnullahu, Mr. Jahir Ahmeti,

Këngë popullore historike III, 2007

191. Dr. Adem Zejnullahu, Dr. Sadri Fetiu, Dr. Fazli Syla, Dr. Rrustem Berisha, Mr. Jahir Ahmeti,

Këngë popullore historike IV, 2007

192. Dr. Nuhi Vinca,

Poetika e lirikës popullore shqiptare, 2007

HISTORI

193. Dr. Lush Culaj,

Keri i Sadri Bardhit, 2007

2008

GJUHËSI

194. Prof. Dr. Tafil Kelmendi,

Studime sintaksore, 2008

195. Mehmet Halimi,

E folmja e Karadakut, 2008

196.Dr. Qemal Murati,

Gjuha e medieve, 2008

197. Dr. Naser Pajaziti,

E folmja e Anadrinit, 2008

198. Konsulta gjuhësore e Prishtinës (1968)

materiale nga Sesioni shkencor i mbajtur më 22 prill 2008

LETËRSI

199. Arben Hoxha,

Kuptueshmëria e domethënieve, 2008

200. Sali Bytyçi,

Simbolet florike dhe zoomorfike në poezinë shqipe (1945-2000), 2008

201. Prof. Dr. Mahmud Hysa,

Bogdani si nuk e njohim, 2008

202. Prof. dr. Resmije Kryeziu,

Nga lindja në Perëndim, 2008

203. Letërsia shqipe në shkolla dhe në fakultete (2008),

Materiale nga Sesioni shkencor i mbajtur më 14 dhjetor 2007

204. Dr. Hysen Matoshi,

Stilet në letërsinë shqipe ndërmjet dy luftërave botërore, 2008

FOLKLOR

205. Dr. Mehmet Rukiqi,

Tahir Berisha, mendimtar popullor, 2008

206. Fabula , 2008

përg: Myzafere Mustafa, Adem Zejnullahu

207. Dr. Zymer Neziri,

Studime për folklorin II, 2008

HISTORI

208. Dr. Zekeria Cana (përg.),

Kryengritja shqiptare e vitit 1912 në dokumentet serbe, 2008

209. Sadulla Brestovci,

Lëvizja kombëtare në Kazanë e Gjilanit- Islam Pira 1861-1931, 2008

210. Lush Culaj,

Shqipëria dhe çështja e Çamërisë 1912 – 1939, 2008

2009

LETËRSI

211. Prof. Dr. Resmije Kryeziu, 

Femina Literarum, Prishtinë, 2009.

212. Rexhep Qosja,

Semantika e ndryshimeve historiko-letrare, Prishtinë, 2009.

GJUHËSI

213. Dr. Mehmet Ahmetaj,

Gjurmime onomastike, Prishtinë, 2009.

214. Dr. Rexhep Doçi,

Çështja onomastike Pellazge-Ilire-Shqiptare, Prishtinë, 2009.

215. Dr. Qemal Murati,

Për shqipen standarde, Prishtinë, 2009.

FOLKLOR

216. Dr. Mehmet Rukiqi,                                                        

Anekdota popullore III, Prishtinë, 2009.

217. Dr. Adem Zejnullahu,                                                            

Këngë dhe shkrime, Prishtinë, 2009.

218. Dr. Leontina Gega-Musa,                                                      

Poetika e gjëegjëzës, Prishtinë, 2009.

219. Sadri Fetiu,                                                                   

Folkloristikë,Prishtinë, 2009.

220. Dr. Jakup Sahiti,                                                                 

Roli i letërsisë popullore në krijimtarinë letrare të Gjergj Fishtës, Prishtinë, 2009.

221. Arbnora Dushi,                                                               

Homo Narrans: Rrëfimi personal gojor, Prishtinë, 2009.

222. Zymer Neziri,                                                            

Studime për folklorin II, Prishtinë, 2009.

ETNOLOGJI

223. Lumnije Kadriu,                                                       

Glokalizmi – Perceptime etnokulturore, Prishtinë, 2009.

HISTORI

224. Lush Culaj,                                                                           

Në udhëkryq të historisë, Prishtinë, 2009.

2010

LETËRSI

225. Akad. Rexhep Qosja,

Kompleti I-XXIX, Prishtinë, 2010,

226. Sali Bytqi,

Fjalë prej guri-Vepra letrare e Azem Shkrelit, Prishtinë, 2010,

227. Ag Apolloni,

Parabola Postmoderne, Prishtinë, 2010,

228. Bashkim Musliu,

Art dhe erudicion, Prishtinë, 2010.

FOLKLOR DHE ETNOLOGJI

229. Folkloristikë shqiptare-Dëshmi, probleme dhe plane, Prishtinë, 2010,

230. Dr. Adem Zejnullahu,

Vujatja dhe qëndresa në këngët historike, Prishtinë, 2010,

231. Dr. Mehmet Rukiqi,

Anekdota popullore IV, Prishtinë, 2010.

 GJUHËSI

232. Murat Blaku,

Ndikimi i shqipes mbi të folmet serbe të Kosovës, Prishtinë, 2010,

233. Prof. dr. Tafil Kelmendi,

Funksionet sintaksore të ndërtimeve me paskajore në gjuhën shqipe, Prishtinë, 2010.

HISTORI

234. Veprimtaria e gruas në Lëvizjen Kombëtare për çlirim, Prishtinë, 2010,

235. Dr. Lush Culaj,

Çështja shqiptare në Konferencën e Parisit 1919-1920, Prishtinë, 2010.

2011

FOLKLOR DHE ETNOLOGJI

236. Anton Çetta figurë poliedrike e kulturës shqiptare, Prishtinë, 2011.

237. Kadri Halimi,                                                                     

Këngë popullore shqiptare nga ble­ni I  dhe II, vepra – libri 1. Prishtinë, 2011.

238. Kadri Halimi,                                                             

Studime etnologjike-vepra–libri 2. Prishtinë, 2011.

239. Kadri Halimi,                                                              

Shkëndijë e lirisë-vepra – libri 3. Prishtinë, 2011.

240. Kadri Halimi,                                                          

Trajtime dhe studime etnologjike- vepra – libri 4. Prishtinë, 2011.

241. Drita Halimi – Statovci,                                                         

Një jetë ndërmjet shkencës dhe atdhetarisë- vepra 5. Prishtinë, 2011.

242. Arbnora Dushi,                                                              

Folklori-përtej kufijve. Prishtinë, 2011.

243. Idriz Xh.Ulaj,                                                                  

Prozë popullore nga krahina e Pla­vës dhe e Gucisë. Prishtinë, 2011.

244. Alan Barnard,                                                                 

Historia dhe Teoria në Antro­po­logji (Përktheu Lumnije Kadriu).Prishtinë, 2011.

245. Leontina Gega-Musa,                         

Refleksione folkloristike, Prishtinë, 2011.

246. Mehmet Rukiqi,                                                                                

Anekdoda popullore V, Prishtinë, 2011.

247. Zymer Neziri,                                                                 

Epika legjendare e Rugovës II, Prishtinë, 2011.

248. Rrustem Berisha,                                                   

Dimensione të këngës popullore, Prishtinë, 2011.

HISTORI

249. Emine Arifi-Bakalli,                                                                         

Çështje nga historia moderne dhe bashkëkohore shqiptare, Prishtinë, 2011.

250. Prof. dr. Fahredin Shabani,                                           

Mendimi politik nëRilindjen Kombëtare Shqiptare 1881-1912, Prishtinë, 2011.

251. Lush Culaj,                                                          

Shtetformim dhe diplomacy, Prishtinë, 2011.

252. Mr. Muharrem Qafleshi,                                                  

Opoja dheGora ndër shekuj, Prishtinë, 2011.

253. Nuridin Ahmeti,                                                                

Krerët fetarë nëLëvizjen Kombëtare Shqiptare në                         

Vilajetin e Kosovës (1878-1912), Prishtinë, 2011.

254. Prof. dr. Gazmend S. Rizaj,                                       

Shqipëria e Sipërme 1800 – 1913, Prishtinë, 2011.

255. Nehat Krasniqi,                                                         

Kontribute albanologjike, studime dhe dokumente historike e letrare të periudhës osmane, Prishtinë, 2011.

256. Dr. Sabri Rexha,                                                         

Raportet shqiptaro – serbe në Kosovë, Prishtinë, 2011.

257. Rrustem Buzhala,                                                     

Shqiptarët në Turqi,Prishtinë, 2011.

GJUHËSI

258. Qemal Murati,                                                                         

Manual i thënieve për gjuhën, Prishtinë, 2011.

259. Bajram Mehmetaj,                                                                   

Fjalori dialektor i së folmes së Deçanit, Prishtinë, 2011.

LETËRSI

260. Arben Hoxha,                                                                    

Letërsia si vision, Prishtinë, 2011.

261. Adil Olluri,                                                                                         

Triologjia postmoderne, Prishtinë, 2011.

262. Dr. Sali Bytyçi,                                                                       

Prej pseudoteorive deri te plagjiatura, Prishtinë, 2011.

263. Prof. dr. Resmije Kryeziu,                                              

Akti i krijimit,Prishtinë, 2011.

2012

HISTORI

264.Prof.dr.Xheladin Shala,

Pushtimi i Kosovës nga Serbia dhe Mali i Zi 1912-1915 – Përgjysmimi i Shqipërisë. Prishtinë, 2012.

265. Prof.dr.Naser Ferri,

Mythologia Viva = Mitologjia e gjallë. Prishtinë, 2012..

266. MA. Agon Rrezja,

llapusha gjatë histories-Dokumente dhe burime gojore. Prishtinë, 2012.

267.Aleksander Stipçeviq,

Kultura tradicionale e arbneshëve të Zarës. Prishtinë, 2012.

GJUHËSI

Shefkije Islamaj,

268.Gjergj Fishta – gjuha dhe stili I, Prishtinë, 2011. Prishtinë, 2012.

269.Gjergj Fishta – gjuha dhe stili II. Prishtinë, 2011. Prishtinë, 2012.

270. Ragip Mulaku, Gjuha e shkrimeve të vjetra shqipe (shek. XV-XVIII).                    Prishtinë, 2012.

271.Qemal Murati,

Hetime e vjelje për gjuhën shqipe. Prishtinë, 2012.

LETËRSI

272.Luljeta Isaku & Nebi Islami,

Leksikoni i arteve dramatike. Prishtinë, 2012.

FOLKLOR DHE ETNOLOGJI

273.Sadri Fetiu,

Aspekte të studimeve albanologjike. Prishtinë, 2012.

274.Fazli Syla,

E kaluara në pozinë tonë popullore. Prishtinë, 2012.

275.Mehmet Rukiqi,

Anekdoda popullore VI. Prishtinë, 2012.

276.Emin Krasniqi,

Etnografi e të folurit në odë . Prishtinë, 2012.


2013

LETËRSI

277. Dr. Fadil Grajçevci, Vepra e Esad Mekulit dhe kritika e saj. Prishtinë, 2013.

278. Mr. Bedri Zyberajt, Në gjurmë të arketipave. Prishtinë, 2013.

279. Dr. Sali Bytyçi, Shkrime kritike për letërsinë. Prishtinë, 2013.

FOLKLOR DHE ETNOLOGJI

280. Rrustem Berisha, Personalitete të folklorit tone. Prishtinë, 2013.  

281. Adem Zejnullahu, Këngë, ngjarje dhe vështrime. Prishtinë, 2013. 

282. Dr. Mehmet Rukiqi, Azem Galica në traditën popullore. Prishtinë, 2013.  

283. Dr. Mehmet Rukiqi, Anekdota popullore VII. Prishtinë, 2013.

284. Mr. Arnisa RexhepiLojërat muzikore të fëmijëve nga Kosova. Prishtinë, 2013.

285. Dr. Bashkim Lajçi, Syri i keq në besimet shqiptare. Prishtinë, 2013.

GJUHËSI

286. Qemal MuratiGjuha shqipe në ko­mu­ni­kimet publike. Prishtinë, 2013.

HISTORI

287. Dr. Memli Krasniqit, Shoqëria Biblike Britanike për të Huajt dhe Bektashizmi 1814-1897. Prishtinë, 2013.

288. Dr. Sabri Rexhës, Historia demografike e Kosovës. Prishtinë, 2013.

2014

HISTORI

299. Xheladin Shala, Hasan Prishtina-Vështrim i shkurtër atdhetaria. Prishtinë, 2014.

300. Iljaz Rexha, Lidhja Shqiptare e Prizrenit dhe Porta e Lartë. Prishtinë, 2014.

GJUHËSI

301. Edlira Mantho, Rreth argumentimit dhe tekstit argumentues në gjuhën shqipe. Prishtinë, 2014.

FOLKLOR DHE ETNOLOGJI

302. Bashim Lajçi, Tabu në etnokulturën shqiptare. Prishtinë, 2014.

303. Drita Statovci, Nga djepi në përjetësi. Prishtinë, 2014.

304. Adem Zejnullahu, Dhembja dhe flijimi në baladat popullore. Prishtinë, 2014.

305. Bekim Vishaj, Trashëgimia historike dhe etno-kulturore e Deçanit. Prishtinë, 2014.

LETËRSI

306. Viktor Sopi I, Dëshmi për identitetin shqiptar. Prishtinë, 2014.

307. Viktor Sopi II, Tradita dhe qytetërimi shqiptar. Prishtinë, 2014.

MATERIALE NGA KONFERENCA SHKENCORE

308. Presheva, Medvegja, Bujanoci. Prishtinë, 2014.

BIBLIOGRAFI

309. Emine Fetahu-Abdixhiku, 50 vjet Gjurmime Albanologjike 1962-2012. Prishtinë, 2014.

2015

LETËRSI

310. Dr. Hysen Matoshi, Qasje albanologjike, IAP, Prishtinë 2015. 

311. Dr. Isak Shema, Identitete letrare I, IAP, Prishtinë 2015.

312. Dr. Isak Shema, Identitete letrare I, IAP, Prishtinë 2015.

313. Dr. Donika Dabishevci, Proza e poetizuar, Prishtinë 2015. 

FOLKLOR DHE ETNOLOGJI

314. Krenar Doli, Ceremoniali i dasmës në qytetin e Gjakovës, Prishtinë 2015

315. Halil Kajtazi, Fjalë të urta nga Drenica, IAP, Prishtinë 2015 

316. Mehmet Rukiqi, Anekdota, VIII, Prishtinë 2015

317. Mehmet Rukiqi, Anekdota  IX, Prishtinë 2015

GJUHËSI

317. Shefkije Islamaj, Gjuha – teksti dhe konteksti, Prishtinë 2015.

318. Qemal Murati, Shqiptarët dhe shqipja, Prishtinë 2015.

319. Prof. dr. Ragip Mulaku, Ndihmesa për gjuhën shqipe, Prishtinë 2015.

320. Prof. asoc. dr. Naser Pajaziti, Shqipja standarde dhe dialektet, Prishtinë 2015.

HISTORI

321. Prof.dr.Xheladin Shala, Rreth 100-vjetorit të pavarësisë, Prishtinë 2015.

322. Dr.Esilda Luku, Diplomacia Evropiane ndaj Shqipërisë ndërmjet dy Konferencave të paqes (1919-1946). Prishtinë 2015.

323. Dr. Sadik Mehmeti, Kontribute për historinë e Opojës. Prishtinë, 2015.

324. Dr.Lush Culaj, Kadri Minushi- jeta dhe veprimtaria atdhetare, Prishtinë, 2015.

325. Emine Arifi-Bakalli, Përplasje historiografike, Prishtinë, 2015.


[1] Numrat e parë të revistës: 1(1962), 2(1965) dhe 3(1966) i ka bo­tuar Faku­­lteti Filozofik i Prishtinës, Katedra Albanologjike.